Prázdninový rozpis bohoslužeb

Pondělí
Úterý17:00 Nový Bor
Středa17:00 Nový Bor
Čtvrtek17:00 Nový Bor
Pátek17:00 Nový Bor
Sobota18:00 Skalice (sudý týden: 15. 7., 29. 7., 12. 8. a 26. 8.)
18:00 Sloup v Čechách (lichý týden: 8.7., 5. 8. a 19. 8.)
Neděle10:00 Nový Bor
Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Výstava obrazů Světlo

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Děkovná mše svatá v Okrouhlé

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Poutní mše svatá v Modlivé dole 1. května v 15:00

Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Velikonoční obřady v Novém Boru 2023

Květná neděle10:00Žehnání ratolestí s průvodem, začátek u kříže na Palackého náměstí
Zelený čtvrtek17:00Večerní mše na památku Večeře Páně
Velký pátek10:00
15:00
Křížová cesta v Modlivém dole
Památka umučení Páně
Bílá sobota20:00Velikonoční vigilie
Velikonoční neděle10:00Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, žehnání pokrmů
Velikonoční pondělí10:00
Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Přehled bohoslužeb o Vánocích 2022

24. 12. – Štědrý den16:00
22:00
24:00
Polevsko
Skalice u České Lípy
Nový Bor
25. 12. – Slavnost Narození Páně10:00Nový Bor
26. 12. – Svátek sv. Štěpána10:00Nový Bor
30. 12. – Svátek Svaté rodiny17:00Nový Bor
31. 12. – Závěr občanského roku17:00Nový Bor
1. 1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie10:00Nový Bor
6. 1. – Slavnost Zjevení Páně17:00Nový Bor
8. 1. – Svátek křtu Páně10:00Nový Bor
Rubriky: Bohoslužby | Napsat komentář

Mše svatá 1. října v Sloupu mimořádně zrušena

Podle pravidelného rozpisu by měla v sobotu 1. října být mše svatá v kostela sv. Kateřiny Alexandrijské ve Sloupu v Čechách. Tato mše svatá je však mimořádně zrušena.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Poutní mše svatá ve Svojkově

U příležitosti slavnosti sv. Václava, hlavní patrona Čech a patrona kostela ve Svojkově, bude sloužena poutní mše svatá v den slavnosti 28. září od 15:00.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Noc kostelů v Polevsku 10. června

Tento rok se bude konat Noc kostelů v Polevsku v kostele Nejsvětější Trojice.

Z připravovaného programu:

  • 18:00 Mše svatá
  • 19:00 koncert – Polevský sbor a Kytlický chrámový sbor
  • 20:00 Možnost komentované prohlídky kostela
  • 21:00 Závěrečná modlitba a požehnání

Během večera bude také zpřístupněna věž kostela až ke zvonům – s možností si zazvonit 🙂 Pro odvážné je možné také nahlédnout ke krovu a projít se pod střechou kostela. Na hřbitově bude otevřena hrobka rodiny Handschke. Ke zhlédnutí budou také obrázky děti ze ZŚ.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Svatodušní vigilie s lucernáriem

V sobotu 4. června bude v Novém Boru Svatodušní vigilie od 20:00. Z tohoto důvodu také nebude mše svatá ve Skalici od 18:00.

Svatodušní vigilie vyjadřuje naléhavou modlitbu podle příkladu apoštolů a učedníků, kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách s Ježíšovou matkou Marií v očekávání Ducha Svatého.

Vigilie začínám mimo kostel u hořícího ohně. Po žehnání ohně se zapálí velikonoční svíce a lid jde průvodem do kostela. Bohoslužba slova je rozšířena, mohou být až čtyři čtení ze Starého zákona, epištola a evangelium. Součástí Bohoslužby je i obnova biřmovacích závazků. Přímluvy jsou inspirovány Velkopátečními.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář