Opatření platná od 18. listopadu 2020 v Diecézi litoměřické

VŠEM duchovním správcům, kněžím a jáhnům, Litoměřické diecéze


Drazí bratři kněží a jáhnové,

zdravím Vás, doufám, že s pozitivní zprávou, že totiž podle Usnesení Vlády ČR ze dne 16.11. t.r. č. 1190 s odkazem na článek II. bod 11., máme alespoň na 3 dny (od 18.11. do 20.11.2020) uvolněny bohoslužby, včetně konání svateb a pohřbů, max. na 15 účastníků.
S velkou nadějí očekávám, že po 20.11.t.r. bude pokračovat další uvolnění pro více osob. Tento vstřícný počin Vlády ČR, i když zatím v měřítku malém, vítám a raduji se, že se naše křesťanské komunity, v naší diecézi stejně nepříliš velké, opět osvěží Eucharistickou slavností. Prosím jen, dbejte na zachovávání dezinfekčních a hygienických předpisů (rouška, rozestupy, dezinfekce rukou, vynechání pozdravení pokoje podáním ruky apod.).

Usnesení Vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 Vám přikládám v elektronické příloze.

Všechny Vás zdravím s prosbou k Pánu, aby nikdo z Vás nezůstal bez Boží pomoci a bratrské pomoci přátel. Kdykoliv se na mne obraťte, budete-li cokoliv potřebovat. V nastávajících dnech obdržíte i společné „Prohlášení“ biskupů ČR k současné epidemii s výzvou k postním dnům adventního období letošního roku.

V Kristu Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Výzva delegáta ČBK pro duchovní službu u Policie ČR

Vážení spolubratři kněží a jáhnové, milí přátelé,

obracím se na Vás všechny jako biskup – delegát ČBK pro duchovní službu u Policie ČR, spolu s policejním kaplanem plk. Jiřím I. Laňkou.

Celá společnost i naše církev prožívá od jara tohoto roku v mnoha ohledech těžké a náročné období. Mnohému se postupně učíme a jednotlivé věci vylepšujeme.

Do této již dost napjaté situace bohužel vstoupily v posledních týdnech také nové teroristické a vandalské útoky, při kterých se útočilo i na naše kostely a v nich umírali nevinní lidé.

Šokoval nás brutální útok v bazilice Notre Dame v Nice. Násilná událost, která se v minulých dnech odehrála v naší republice blízké Vídni, zasáhla mnohé osoby a vyvolala vlnu strachu. Bohužel je to jeden z cílů, které si takto jednající jedinci vytyčili: způsobit ztráty na životech a vyvolat strach a paniku. Dotýká se nás to o to více, že čin úzce souvisí s nábožensky důležitým objektem.

Informoval jsem se, že Policie ČR nedisponuje v tuto chvíli žádnými informacemi o tom, že by podobný útok hrozil u nás, nicméně je dobré si připomenout základní pravidla bezpečnosti a obezřetnosti.

Buďte, proto prosím pozorní ke svému okolí. Všímejte si osob, které se pohybují ve Vaší blízkosti. Věnujte pozornost jejich chování. Taktéž prosím, nebuďte lhostejní k odloženým zavazadlům, krabicím či jiným objemnějším předmětům neznámého původu. Pokud byste pojali podezření, že někdo nebo něco není v pořádku, volejte co nejrychleji tísňovou linku Policie ČR 158. Neobávejte se tohoto kroku, policisté jsou tu od toho, aby podobná oznámení se vší opatrností ale zároveň důležitostí a profesionalitou prověřili. Důvěřujte svému instinktu vycítit nebezpečí a nepodceňujte ho.

Prosím Vás, abyste tuto výzvu vyvěsili na kostelní nástěnky, internetové stránky či jinou vhodnou formou zveřejnili. A až to bude možné a věřící se vrátí na bohoslužby, seznamte je s tím při ohláškách.

Svěřujme často v této napjaté době sami sebe i své farnosti a společenství do ochrany Panny Marie. Prosme o pomoc archanděla Michaela, mocného ochránce před zlými úklady. A nepřestaňme nikdy důvěřovat, že náš život je v Božích rukách.

Děkuji Vám za Vaše nasazení ve službě a vyprošuji Vám Boží požehnání a pomoc!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Poutní mše svatá ke cti sv. Václava ve Svojkově

Srdečně zveme na poutní mši svatou v kapli sv. Václava ve Svojkově 28. 9. 2020 od 15:00. Hlavním celebrantem bude děkan Pavel Morávek.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Výuka náboženství

Náboženství v novém školním roce 2020/21 bude vyučováno na faře v Nové Boru (Sloupská 272). Tři skupinky bude vyučovat děkan Pavel Morávek.

  • Úterý 13:30 – příprava na první svaté přijímání
  • Úterý 15:30 – 2. stupeň ZŠ
  • Pátek 13:15 – 1. stupeň ZŠ

Výuka náboženství začíná od 15. září.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Mimořádné zrušení mše svaté ve Skalici 22. 8.

Drazí věřící, v sobotu 22. srpna je mimořádně zrušena večerní mše svatá ve Skalici. Využijte prosím možností v okolních farnostech. Následující mše svatá je opět podle obvyklého rozpisu, tedy 5. září v 18:00.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Novoborská poutní mše svatá

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Poutní mše svatá ke cti sv. Anny ve Skalici

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jáhenské svěcení Petra Jurkuláka

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Dominikánské misie

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Horní Police – Slavnostní otevření

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář