PASTORAČNĚ-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

PASTORAČNĚ-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ, platné od úterý 24.03.2020, až do odvolání


S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR prodloužit dobu celostátní karantény, vydávám toto nové opatření:

a/ Od úterý 24.03.t.r. do odvolání, se v celé diecézi i nadále ruší jakékoliv veřejné bohoslužby, vyjma pohřbů, a jakákoliv jiná veřejná pastorační setkání a shromáždění s tím, že prosím kněze, aby denně celebrovali mši sv., avšak bez účasti lidu. Kostely, místa modlitby, zůstanou otevřené, pokud to lze zajistit.

b/ Návštěvy těžce nemocných ve stavu ohrožení jejich života, se v nemocnicích i v domácnostech uskuteční s vědomím blízkých příbuzných nemocného, pokud je má, vždycky však při přísném respektování všech hygienických pravidel.

c/ Pokud duchovní správce není zdravotně zcela disponován, ať o vykonání urgentní návštěvy těžce nemocného požádá svého souseda, kněžského spolubratra, u vědomí, že pro nás, zasvěcené osoby, platí zásada: spása duší je nade všechno!

d/ Po celou dobu celostátní karantény se my, kněží a jáhnové, považujme za členy pohotovostní „křesťanské linky důvěry“, aby se na nás lidé mohli kdykoliv, telefonicky i prostřednictvím e-mailů, obrátit se svými starostmi a otázkami. Podporujme využívání nedělního sledování bohoslužeb z médií, uspořádání rodinné domácí bohoslužby, hlubší poznávání Bible v rodinném kruhu apod. Při dodržení přísných hygienických opatření buďme jako kněží-zpovědníci ochotni na požádání udělit svátost smíření.

e/ Bohoslužbu „Missa chrismatis“ na Zelený čtvrtek budu sloužit spolu s panem generálním vikářem o. Martinem, aby byly posvěceny oleje, avšak bez účasti dalších kněží. Nádobky se starými svatými oleji zatím nevyprazdňujte a ponechejte do doby získání olejů nových! Biskupské bohoslužby velikonočního Třídenní a Hodu Božího velikonočního budou konány bez účasti lidu.

f/ Zaměstnancům Litoměřického biskupství v terénu diecéze, včetně biskupské kurie, v době pokračující celostátní karantény nebude mzda krácena, i když zůstávají doma, ale žádám je, aby byli pohotově připraveni pomáhat ve farnostech, budou-li svými duchovními správci k tomu osloveni. Zaměstnance biskupské kurie žádám, aby byli svým vedoucím oddělení k dispozici na telefonu, a bude-li nutná jejich osobní účast k vyřízení urgentních záležitostí, aby se neprodleně dostavili na svá pracoviště na kurii.

g/ Všechny zaměstnance Litoměřického biskupství žádám, nenařizuji, ale snažně prosím, aby se v této přísné karanténní době, denně vždy v poledne, jako projev lidské sounáležitosti a solidarity s trpícími, pomodlili modlitbu Páně „Otče náš“, aniž bych pochyboval, že by ji někdo neznal. 

h/ Nezapomínejme i nadále prosit Pána Boha za nemocné, jejich ošetřovatele a lékaře, stejně tak za ty, kdo jsou v této nesnadné době odhodláni statečně pomáhat druhým, i za ty, kdo rozhodují o osudech obyvatel.

Když toužíme po tom, aby se všichni lidé obrátili k Bohu, pak v časech nouze buďme k Němu obráceni především my, křesťané a katolíci! Nejinak tomu tak bývalo v dějinách lidstva, ať se dostavila sebetěžší zkouška. Boží požehnání a mocná ochrana Panny Marie a všech svatých, zůstávej s námi vždycky! Váš 

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Tříkrálová sbírka

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Přehled vánočních Bohoslužeb

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zahájení adventu v Novém Boru

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Antiochia v Novém Boru

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Poutní mše svatá v Modlivém dole

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Národní pochod pro život a rodinu

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Diecézní setkání mládeže

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Panama – víkend

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Nový web farnosti

V předvečer svátku Křtu Páně byl spuštěn nový web farnosti Nový Bor. Stránky budou také sloužit pro farnosti Skalice, Sloup v Čechách, Polevsko, Kamenický Šenov a Prácheň. Stránky jsou zatím ve výstavbě a obsahují zatím jen to nejnutnější: rozpis Bohoslužeb a kontakty. Do komplexnější podoby budou uvedeny v nadcházejících dnech, prosíme o strpení.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář